Logo Menu
 

Dievišķās Mātes svētki

Mēs aicinām Jūs uz Dievišķās Mātes svētkiem Navaratri rudens dienās (Navaratri nozīmē deviņas jaunas naktis).
Tie nav tikai Vēdiskie svētki - tie ir dvēseles atjaunošanās svētki, mīlas un attīrīšanās svētki!

Tas ir īpašs laiks, kad apkārt esošās enerģijas ienes tīrību, uzplaukumu, mieru un harmoniju.
Navaratri paņem prom visu nogurumu. Šajā laikā vajag atbrīvoties no visa nevajadzīgā,
sevi izdzīvojušā, kā savā mājā, tā arī dvēselē, lai ielaistu savā dzīvē visu jauno, gaišo, labo un priecīgo.
Šīs dienas mēs veltām dievišķajam un atgriežamies pie avota, no kura esam nākuši.

SVĒTKU PROGRAMMA:

1.Lekcijas par Dievišķās Mātes enerģijām.
2.Prakses attiecību harmonizēšanai ar Lakšmī, Durgu, Saraswati.
3.Pūdža. (Līdzi var ņemt augļus, žāvētus augļus, riekstus, ziedus).
4.Mantru un Bhadžanu dziedāšana.

Būsim pateicīgi par Jūsu brīvprātīgajiem ziedojumiem svētku organizēšanai un vadīšanai
RADI2005
Reģistrācijas Nr. 40008094254
Banka: Swedbanka AS
Kods: HABALV22
Norēķinu konts: LV90HABA0551032164858
Maksājuma mērķis: Navaratri

IZBRAUKŠANA: no Rīgas pl.10.00 (no Rimi Vienības Gatvē 95).
Lūdzam piereģistrēt Jūsu piedalīšanos pa telefonu: 28266145.

Lūgums automašīnu vadītājiem: gadījumā, ja Jums paliek brīvas vietas, vienmēr piebraukt pie pulcēšanās vietas.

Adrese: Svētgrīvas, Valgundes pag., Jelgavas novads (navigācijā ir dati)
Cena: ziedojumi