Logo Menu

Svarīgi datumi:

Noslēgusies jauniešu nometne " Jaunās ēras līderis".

Projekta "Jaunās ēras līderis" laikā, kurš notika no 2018.gada 27. līdz 31.martam ( Jelgavā, Latvijā) jaunie līderi vecumā no 13 līdz 30 gadiem apguva līderības, sadarbības iemaņas, mērķu noteikšanu, kino veidošanu un izveidoja filmu, kurā stāstīja par savu redzējumu par to, kas ir ir līderis, kādas kvalitātes viņam piemīt un ar ko dalīties viņi iemācījās šajās dienās. Piedāvājam jums bērnu radītos darbus.
Sūtība:
Atrodi savu "es"
https://www.youtube.com/watch?v=TYYGUNo2VzU
Pārdomas par jaunās ēras līderiem
https://www.youtube.com/watch?v=wZbw1Icfsj4&feature=youtu.be

Ligo 2020

Ligo 2020Ligo 2020 (9)

Sumirans 2017 g. – Svetgrivas 2017

22 июня 2017 г. – Svetgrivas 2017

2017. gada 14 oktobris. meiteņu sapulcēšanās Svētās Dievmātes Patvēruma svētku dienā
2016. gada 17.-18. septembrī Pirmo starptautisko festivālu “Daiļrade Svētgrīvās”
2016.gada 16. – 22.jūlijs - Viņa Žēlastības Čaitanja Čandra Čarana prabhu mācekļu un labvēļu pirmais retrīts Latvijā
20.12.2012 – noslēgts nekustamā īpašuma iegādes līgums (4,76 ha zemes gabals ar divām nepabeigtām ēkām).
07.01.2013 – (Zemesgrāmatā) reģistrēta nekustamā īpašuma īpašuma tiesību maiņa jaunajam īpašniekam.
27.02.2013 – Jelgavas novada dome (vienbalsīgi) pieņēma lēmumu par nekustamā īpašuma nosaukuma un adreses „Brūveru Aļņi” maiņu uz "Svētgrīvas”.
20.05.2013 – Satja Narajana Babadži (Vrindāvana) novadīja pirmo pudžu veiksmīgai projekta „Svētgrīvas” norisei un par labu visām dzīvajām būtnēm.
20.05.2013 – Jelgavas novada būvvalde izsniedza/ pārreģistrēja uz jauno īpašnieku un adresi (iepriekšējā īpašnieka «iesaldētu») atļauju pirts (mājiņas garīgajiem skolotājiem) būvei.